Tytuł artykułu: Właściwości akustyczne belek wielowarstwowych z przyłączonymi dynamicznymi absorberami

Autorzy: DIVEJEV, B., KERNYTSKYY, I., GRYGORYSHYN, O., KOGUT, V.

Słowa kluczowe: transmisja dźwięku, struktura wielowarstwowa, kompozyt, belka Timoshenki, stałe sztywności, częstotliwości własne, dynamiczny wibracyjny absorber

Streszczenie: W artykule zostały opisane wyniki badań dźwiękochłonnych właściwości kompozycyjnych wielowarstwowych struktur z systemem dynamicznych wibracyjnych absorberów (DWA). Stosując procedury usciślonych numerycznych schematów i porównania własnych częstotliwości, wyznaczone zostały efektywne stałe sztywności i tłumienia drgań belki Timoshenki odpowiednej do wielowarstwowej płyty typu sandwicz. Otrzymane dla ekwiwalentnej belki Timoshenki numeryczne oceny wibracji wykorzystane zostały do determinacji dźwiękochłonnych właściwości wielowarstwowej kompozycyjnej belki z systemem DWA.

Cytowanie w stylu APA: Divejev, B., Kernytskyy, I., Grygoryshyn, O. & Kogut, V. (2012). Właściwości akustyczne belek wielowarstwowych z przyłączonymi dynamicznymi absorberami. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 21 (4), 227-238.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Divejev, Kernytskyy, Grygoryshyn & Kogut, 2012), następne powołania: (Divejev i inni, 2012)

Cytowanie w stylu Chicago: Divejev, Bohdan, Ivan Kernytskyy, Oleksandr Grygoryshyn, Volodymyr Kogut. "Właściwości akustyczne belek wielowarstwowych z przyłączonymi dynamicznymi absorberami." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 58 ser., vol. 21, nr 4, (2012): 227-238.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Divejev i inni 2012)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Divejev_Kernytskyy_Grygoryshyn_Kogut_2012_PNIKS, author={Divejev, Bohdan and Kernytskyy, Ivan and Grygoryshyn, Oleksandr and Kogut, Volodymyr}, title={Właściwości akustyczne belek wielowarstwowych z przyłączonymi dynamicznymi absorberami.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN58/A1/art1.pdf}, year={2012}, volume={21 (4)}, number={58}, pages={227-238}}

Pełny tekst PDF


Go Back